Завърши курс „Организиране и провеждане на обществени поръчки – основи“

На 7 юни 2024 година завърши успешно курс „Организиране и провеждане на обществени поръчки – основи“ – дистанционен, с продължителност 2 седмици.

Курсът бе организиран и проведен от Факултет „Национална сигурност и отбрана“, катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ и воден от професор д-р Лидия Велкова, доцент д-р Вяра Жекова и полк. Кирил Грънчаров – докторант в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“.

Курсистите изразиха своето удовлетворението от проведеното обучение и заявиха желание за участие в редовния курс, който ще се проведе през учебната 2024 – 2025 година.

Всички курсисти, участвали в обучението завършиха успешно, в резултат на което получиха удостоверения за допълнително обучение и специализация, валидно в рамките максимум на две години, при липса на много големи промени в областта на обучението.

Деканът на Факултет „Национална сигурност и отбрана“ – полковник доцент д-р Живко Желев връчи тържествено удостоверенията на обучаемите.

Деканът и преподавателите отправиха пожелания за успехи в прилагането на новите знания и умения в практиката на обучаемите, които да им послужат в кариерното им развитие.