Успешно завърши курс „Запознаване на щабни офицери със структурата, политиките и операциите на НАТО“

Във Военна академия „Г. С. Раковски“ завърши курс „Запознаване на щабни офицери със структурата, политиките и операциите на НАТО“. Курсът е предназначен за офицери, подготвящи се да заемат длъжности в структурите на НАТО.

Целта на обучението е да въведе участниците в курса в комплекса от структурни единици и политики в сферата на сигурност на НАТО, да ги запознае с основите моменти от настоящите операции в Алианса и да представи възможностите за провеждане на бъдещи операции от Съюза. 

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните направления: 

  • културни особености в многонационална и мултиетническа среда; 
  • структурни елементи и политики на НАТО; 
  • система за управление на кризи в НАТО; 
  • система за планиране на операции в НАТО; 
  • стратегически комуникации в НАТО; 
  • правни аспекти на въоръжените конфликти; 
  • гражданско-военно взаимодействие и сътрудничество; 
  • отношенията НАТО – Русия и НАТО – Китай; 
  • предизвикателства, които пораждат пред Алианса тероризма в съвременния свят и воденето на хибридни действия от държавни и недържавни субекти.