Завърши поредния курс във Военна академия

В периода от 11 до 15 април преподаватели от катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ проведоха курс за длъжностна квалификация на офицери „Съюзна логистична система на доклади в НАТО – LOGREP“. Лектори на обучаемите бяха полковник доцент доктор Румен Христов и подполковник главен асистент доктор Димитър Кирилов. В курса взеха участие офицери на различни логистични длъжности от военни формирования на Българската армия. Удостоверенията на успешно завършилите специализанти бяха връчени в тържествена обстановка в комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ от декана на факултет „Командно-щабен“ полковник професор доктор Емил Енев.