Курс за длъжностна квалификация на офицери „Съюзна логистична система на доклади в НАТО – LOGREP“

В периода от 03 до 07 октомври във факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс за длъжностна квалификация на офицери „Съюзна логистична система на доклади в НАТО – LOGREP“.

Курсът бе проведен от полковник доцент доктор Румен Христов от катедра „Логистика“. В него взеха участие офицери от различни логистични структури на Българската армия.

Удостоверенията на успешно завършилите специализанти бяха връчени в тържествена обстановка от декана на факултет „Командно-щабен“ полковник професор доктор Емил Енев.