Успешно завърши курс в катедра „Логистика“

В периода от 1 до 5 април в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс за длъжностна квалификация на офицери „LOGFAS – планиране развръщането на многонационални сили в театър на операциите на НАТО със система ADAMS”.

Курсът бе проведен от доцент доктор Любен Димитров, като в него взеха участие офицери от Българската армия.

Удостоверенията на успешно завършилите специализанти бяха връчени от началника на катедра „Логистика“ полковник доцент доктор Румен Христов.