Съвместна дейност на Военна академия „Г. С. Раковски“ и КНСБ

На 06 юни във Военна академия „Г. С. Раковски“ започна курс по лесокултурни дейности, който е организиран съвместно с КНСБ по програма „Трудова заетост“. Обучението ще продължи до 01.08.2022 г.  Ръководители на курса са полковник о.р. Добрин Сарачев и полковник о.р. Юрий Кирков от отдел „Логистично осигуряване“ на Академията.