Завърши курс „Консултанти по адаптация“

От 5 до 23 юни 2023 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс „Консултанти по адаптация“ – втора смяна, в който се обучаваха офицери и цивилни служители от структури и формирования на МО и БА, определени за консултанти и координатори по адаптация.

Основната цел на курса е обучаемите да придобият или усъвършенстват знания и умения, които са им необходими за да подпомагат  военнослужещите, подлежащи на освобождаване от военна служба за справянето им при прехода към цивилния живот.

Обучението се осъществи съвместно от катедри „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ и „Психология и лидерство“.

Класен ръководител на курса бе гл. ас. д-р Нина Ботева.

За да се осигури целия спектър от знания и да се предостави на обучаемите актуална информация, като гост-лектори бяха поканени експерти от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание” на Министерството на отбраната.