Приключи курс „Подготовка на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България за участие в Щаба на операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово, КФОР“

Приключи курс „Подготовка на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България за участие в Щаба на операцията на Стабилизиращите сили на НАТО в Косово, КФОР“ в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.

В курса военнослужещите се запознаха със задълженията и особеностите на длъжностите, които ще заемат, актуална информация за обстановката в района, въпроси по логистичното и информационното осигуряване. Накрая, специализантите представиха брифинги за предстоящата им дейност в щаба на операциите. Да пожелаем успех на нашите колеги!