Успешно приключване на курс „Френски език – модул А1“

На 16 февруари 2024 г., в катедра „Езиково обучение” на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация” приключи курс „Френски език – модул А1“ с  продължителност от 120 учебни часа.

В края на курса специализантите споделиха впечатленията си от обучението, като благодариха на старши преподавател Спаска Къчева  за всеотдайността и високото ниво на професионализъм в работата.

Дадена беше висока оценка за организацията на курсовете в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация”, а удостоверенията бяха връчени в тържествената обстановка на Царски зали.