Завърши курс „Френски език I ниво“


В периода от 09.01.2023 г. до 21.04.2023 г. в Катедра „Езиково обучение“ на Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс „Френски език I ниво“ с военнослужещи и цивилни служители на различни длъжности от Българската армия.

Курсът бе проведен от старши преподавател по френски език Спаска Къчева от Военна академия „Г. С. Раковски“ и преподавател Донка Мандаджиева от Френски културен институт – гр. София.

На 21 април бяха връчени удостоверенията на успешно завършилите специализанти.