Проведен курс по антиплагиатство

На 16.05.2023г., в зала „Дрангов“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, се проведе обучение с участието на Доника Димитрова, продуктов мениджър на фирма StrikePlagiarism.com. Фирмата е представител на система за проверка на плагиатство, която официално се използва в Академията.

Обучението бе открито от полк. проф. д-р Георги Димов – декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“. Присъстваха администратори, преподаватели и служители от Военна академия „Г. С. Раковски“, които получиха сертификат за проведено обучение от Strike Plagiarism.