Курс за предварителна подготовка на военнослужещи за участие в мисията на НАТО в Афганистан

Курс за предварителна подготовка на военнослужещите от Въоръжените сили на Република България, определени за участие в мисията на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане „Решителна подкрепа“ в Афганистан се проведе в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ за времето от 4-ти до 15-ти януари 2021 г.

В курса взеха участие военнослужещи от Българската армия, Служба „Военна полиция“ и ДАНС.

Поради изострената епидемиологична обстановка курса се проведе онлайн, което не се отрази на качеството на обучението.

Основната част от лекциите бяха изнесени от директора на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ полковник д-р Никола Стоянов, а по различните направления бяха проведени занятия от преподаватели от факултет „Командно-щабен“.

Освен преподавателите от Военна академия, като лектори бяха поканени и военнослужещи от други структури, които да споделят своите знания и практически опит.

Благодарим на полковник Светлозар Стефанов, полковник Красимир Горанов и полковник Иван Иванов, които запознаха специализантите със задачите, които са решавали и проблемите, които са срещали като старши национални представители на предишните контингенти в Афганистан.

Беше осъществена видеотелеконферентна връзка с контингента в Афганистан, при което старши националния представител полковник Тодор Тодоров и неговия щаб запознаха участниците с текущата обстановка, особеностите на работата и други въпроси от мястото на провеждане на мисията.

От състава на Съвместното командване на силите (СКС) се включиха полковник Георги Манев, подполковник Юлиян Борисов и подполковник Валери Игнатов. Те изнесоха презентация относно начина на сертифициране на контингента и други организационни въпроси.

Като представител на ВМА се включи доктор Блага Русева, лекар в центъра за психопрофилактика на болницата, която проведе индивидуални и групови разговори с всички участници. Пожелаваме на нашите колеги една успешна мисия, в която да защитят с достойнство и чест името на България и да се завърнат живи и здрави след нейния край!