Катедра „Логистика“ проведе курс „Съюзна система ADAMS за планиране и контрол на прехвърлянето на многонационален контингент в оперативен театър на НАТО“

В периода от 14-ти до 18-ти октомври т. г. в катедра „Логистика“, факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс „Съюзна система ADAMS за планиране и контрол на прехвърлянето на многонационален контингент в оперативен театър на НАТО“ с офицери от Българската армия.
Курсът бе воден от полковник доц. д-р Любен Димитров и майор Димитър Кирилов.
Удостоверенията на курсистите връчиха полковник доц. д-р Мирослав Димитров – началник на катедра „Логистика“ и полковник инж. Стефан Згурев – началник на отдел „Логистично планиране и анализи” в дирекция „Логистика“.