Курс за длъжностна квалификация на офицери „Съюзна система „ADAMS“ във Военна академия „Г. С. Раковски“

В периода от 27 юни до 01 юли в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе поредния курс за длъжностна квалификация на офицери „Съюзна система „ADAMS“ за планиране и контрол на прехвърлянето на многонационален контингент в театър на операциите на НАТО“. Курсът бе проведен от доцент доктор Любен Димитров и подполковник главен асистент доктор Димитър Кирилов. В него взеха участие офицери от Командването за логистична поддръжка. Удостоверенията на успешно завършилите специализанти бяха връчени от декана на факултет „Командно-щабен“ полковник професор доктор Емил Енев и началника на катедра „Логистика“ полковник професор доктор Мирослав Димитров в тържествена обстановка в комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.