Във Военна академия „Г. С. Раковски“ завърши поредният курс

От 06.06. до 17.06.2022 г. в Академията се проведе двуседмичен курс за подготовка на оператори за работа със съюзническата логистична информационна система ADAMS. Участниците в курса, представители на формирования от СВ, придобиха знания и умения за използване на системата ADAMS при планиране на придвижването и транспортирането в национален и коалиционен формат. Преподаватели в курса бяха подп. д-р Кирилов и доц. Димитров от катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“.