В катедра „Логистика“ се проведе курс за подготовка на оператори за работа със съюзна система ADAMS

В периода от 30 май до 03 юни в катедра „Логистика“ на факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс за подготовка на оператори за работа със съюзна система ADAMS за планиране и контрол на прехвърлянето на многонационални контингенти в оперативен театър на НАТО.

Курсът бе проведен от доцент доктор Любен Димитров, като в него взеха участие сержанти и войници от Командването за логистична поддръжка. Удостоверенията на успешно завършилите специализанти бяха връчени от началника на катедра „Логистика“ полковник професор доктор Мирослав Димитров.