Във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе Кръгла маса на тема „The Beginning of the Bulgarian-Romanian Military Friendship“

Във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе кръгла маса на тема: „The Beginning of the Bulgarian-Romanian Military Friendship“. Този научен форум е съвместна инициатива между Академията и Посолството на Румъния в България. Участваха учени от България и Румъния.

Приветствия към участниците в Kръглата маса поднесоха генерал-майор Тодор Дочев, началник на Военна академия „Г. С. Раковски“, и Н.Пр. г-жа Бръндуша Предеску, Посланик на Румъния в София.

По време на форума бяха дискутирани въпроси, свързани със зараждането и развитието на българо-румънските отношения от края на XIX и началото на XX век до наши дни. Акцентите в дискусиите бяха фокусирани върху румънската помощ, оказвана на българската емиграция през XIX век, участието на Румъния във войната от 1877 – 1878 г., както и последващото развитие на военните отношения между двете държави.