Публична защита на майор Кръстьо Сотиров Парасков

Публична защита на дисертационен труд на тема „Интегриране на системата за командване и управление на Военновъздушните сили в системата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“, разработен от майор Кръстьо Сотиров Парасков.
Председател на научното жури: полковник доцент доктор Светослав Димов Славов
Дата: 10.05.2022 г.
Място: Академична зала № 1 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на майор Кръстьо Сотиров Парасков

Рецензии:
професор д.н. Димитър Илиев Недялков
полковник доцент доктор инженер Дилян Иванов Димитров
Становища:
полковник доцент доктор инженер Атанас Ленков Атанасов
полковник доцент доктор Светослав Димов Славов
подполковник доцент доктор Лазар Иванов Лазаров

Дата: 11.04.2022 г.
гр. София