Памет за Красимир Узунов

Да си спомним за нашия „доктор хонорис кауза“ Красимир Узунов – офицер, журналист и писател (с филма на БНТ), който днес можеше да навърши 58 години!