Публична защита на Красимир Стайков Коев

Публична защита на дисертационен труд на тема „Повишаване на кибернетичната сигурност и отбрана на комуникационните и информационни структури на МО и БА” по докторска програма „Киберсигурност”, разработен от Красимир Стайков Коев.
Председател на научното жури: Полковник професор доктор Камен Станев Калчев
Дата: 25.03.2019 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С.Раковски”.
Начало: 10.00 часа.

Автореферат на Красимир Стайков Коев

Рецензии:
професор д.н. Манол Петков Млеченков
полк. доц. д-р Красимир Пейчев Димитров

Становища:
полк. проф. д-р Камен Станев Калчев
полк. доц, д-р Живко Христов Проданов
полк. доц, д-р Николай Тодоров Стоянов

25.02.2019 г.
гр. София