Кръгла маса на тема „Черноморският регион: Войната в Украйна и последиците от нея“

На 5 и 6 април 2023 г. Европейският център за изследване на сигурността „Джордж Маршал“ съвместно с Военна академия „Г. С. Раковски“ домакинстват кръгла маса на тема „Черноморският регион: Войната в Украйна и последиците от нея“, която се провежда в Централния военен клуб – София.

Черноморският регион е пряко засегнат от продължаващата повече от година война на Руската федерация срещу Украйна. Събитието събира експерти по темата от САЩ, Германия, България, Румъния, Молдова, Грузия, Украйна, Полша и други страни от Черноморския регион и ще даде възможност на експертите да обсъдят вероятните резултати от конфликта и неговите отражения в международните отношения.

Повече информация за събитието може да видите тук.


Инициативата се реализира с усилията на Европейския център за изследване на сигурността „Джордж Маршал“ и Военна академия „Г. С. Раковски“.

Европейският център за изследване на сигурността „Джордж Маршал“, основан на 5 юни 1993 г., е известен международен институт за изследвания на сигурността и отбраната. Двустранното партньорство между САЩ и Германия е трайно и насърчава диалога и разбирателството между нациите в Северна Америка, Европа и Евразия. През 2023 г. Центърът отбелязва своята 30-та годишнина, като отново подчертава ангажимента си да изпълнява визията за трайно наследство, което продължава чрез инициативите за обучение по сигурност.

Военна академия „Г. С. Раковски“ е първото висше военно училище в България. Създадена е със Закон на 1 март 1912 г., приет от 15-то Народно събрание. През целия период на своето съществуване, вече 110 години, тя заема своето достойно място в армейския и обществен живот. Военната академия е висше училище с научен престиж и потенциал, огнище на военни знания, символ на националната военна наука и място, където се кове българската военнотеоретична мисъл.

Днес военната Алма матер предоставя специализирано обучение за придобиване на висше образование, следдипломна квалификация и научни изследвания на военнополитическо, стратегическо и оперативно ниво в областта на отбраната и националната сигурност. Тя има грижата да формира бъдещите лидери на Република България – военнослужещи и цивилни граждани, способни да управляват Въоръжените сили и останалите елементи от системата за национална сигурност и отбрана.