Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов участва в честване на 200-годишнината от рождението на Георги Стойков Раковски в Котел

Той гостува на кмета Коста Каранашев и посети Кьорпеевата къща-музей, уникален паметник на културата от времето на Възраждането.

фотограф: Данислав Илиев