Тържествен ритуал по приключване на преподавателската дейност на контраадмирал о. з. Георги Георгиев

На тържествен ритуал по приключване на преподавателската си дейност, контраадмирал о. з. Георги Георгиев – главен асистент в катедра „ВМС“ на факултет „Командно-щабен“, си взе „Довиждане!“ с личния състав на Военна академия „Г. С. Раковски“.

Да пожелаем на контраадмирал о. з. Георги Георгиев здраве и благоденствие занапред!