От 9 до 27 май 2022 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“ се проведе курс „Консултанти по адаптация“

От 9 до 27 май 2022 г. се проведе курс „Консултанти по адаптация“, заявен от Дирекция “Социална политика и политика по военно патриотично възпитание” – МО. Обучението се осъществи съвместно от катедри „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ и „Психология и лидерство“. Класен ръководител на курса беше гл. ас. д-р Нина Ботева.

Основната цел на курса е обучаемите да придобият или усъвършенстват знания и умения, които са им необходими, за да подпомагат  военнослужещите, подлежащи на освобождаване от военна служба за справянето им при прехода към цивилния живот. В курса се обучаваха офицери и цивилни служители от структури и формирования на МО и БА, определени за консултанти и координатори по адаптация.

За да се осигури целия спектър от знания и да се предостави на обучаемите актуална информация като гост-лектори участваха експерти от Министерство на труда и социалната политика, от Агенцията по заетостта и от Дирекция “Социална политика и политика по военно патриотично възпитание” – МО.