„Консултанти по адаптация“– курс във Военна академия

От 3 до 21 юни 2024 г. се проведе курс „Консултанти по адаптация“.

Основната цел на курса е обучаемите да придобият и усъвършенстват знания и умения, които са им необходими, за да подпомагат  военнослужещите, подлежащи на освобождаване от военна служба, за справянето им при прехода към цивилния живот.

Обучението се осъществи съвместно от катедри „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ и „Психология и лидерство“.

За да се осигури целия спектър от знания и да се предостави на обучаемите актуална информация, като гост-лектори бяха поканени експерти от Министерството на труда и социалната политика, от Агенцията по заетостта и от Дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание” – МО.

В курса се обучаваха офицери и цивилни служители, определени за консултанти и координатори по социална адаптация. Класен ръководител на курса беше гл. ас. д-р Нина Ботева.