Официална среща за създаване на Консорциум за изпълнение на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ се състоя във Военна академия „Г. С. Раковски“

Официална среща за създаване на Консорциум за изпълнение на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“ се състоя в комплекс „Царски зали“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ днес.

С Решение от м. октомври т.г. Министерският съвет прие Национална научна програма „Сигурност и отбрана“.

Програмата е насочена към фундаментални научни изследвания в областта на сигурността и отбраната.

Бенефициенти по Програмата са Военна академия „Г. С. Раковски“, Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, Център за изследвания по националната сигурност и отбрана – БАН, Университет за национално и световно стопанство – София, Университет по библиотекознание и информационни технологии – София, Академия на Министерство на вътрешните работи – София, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Национален военен университет „Васил Левски“, Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски“ и Технически университет – Варна.