ВТК – „Във Военната академия дадоха старт на научна програма „Сигурност и отбрана“

Във Военната академия „Георги Раковски“ се сформира Консорциум на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“. Програмата е насочена към фундаментални научни изследвания в областта на сигурността и отбраната. Ръководители на структури, които са потенциални бенефициенти по програмата се събраха за да обсъдят работен план за изпълнение на програмата.

Материалът е публикуван тук.