Участие в конференция „Бъдещето на Европа“, организирана по инициатива на фондация „Конрад Аденауер“

Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ присъства на конференция „Бъдещето на Европа“, организирана по инициатива на фондация „Конрад Аденауер“. Събитието отбелязва приключването на мандата на г-н Торстен Гайслер като ръководител на фондацията в Република България и е неговата последна проява на тази длъжност.

Благодарение на сътрудничеството между Военна академия „Г. С. Раковски“ и фондация „Конрад Аденауер“ (в т.ч. с г-н Гайслер като неин директор) бяха организирани различни събития и научни конференции. Някои от тях са международните научни конференции „НАКЪДЕ ЩЕ ОТВЕДЕ ЕВРОПА СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ КОМПАС?“ и конференцията „URBAN GREEN 2022“, които се проведоха през настоящата година. Тези конференции предоставиха възможност за обмен на знания и научни анализи по тези теми. Торстен Гайслер се обърна към участниците със заключителни думи на благодарност. Генерал-майор Дочев връчи юбилейния знак на Академията „110 години традиции, качество, престиж“ на г-н Гайслер за подкрепата му. Приносът на г-н Гайслер в развитието на двустранното сътрудничество, по време на неговия мандат, е оценен изключително високо.