Презентация по тема: „Конкурсни проекти по програми за двустранно сътрудничество“ представи Любомира Христова от фонд „Научни изследвания“ към МОН

Презентация по тема: Конкурсни проекти по програми за двустранно сътрудничество:
– България – Русия – 2019 – 2020 г.;
– България – Китай – 2019 – 2020 г.;
– България – Китай – изследователски проекти – 2019 – 2020 г.
представи Любомира Христова – секретар на Комисията за двустранно сътрудничество от фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката във Военна академия „Г. С. Раковски“.