Последни конкурси

Конкурси

Конкурс за академична длъжност „доцент“

Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност,...

Конкурс за академична длъжност „професор“

Конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело за...

Конкурс за академична длъжност „професор“

Конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна...

Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Военната академия „Г. С. Раковски“ – София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” зa военнослужещ в област на висшето...

Конкурс за академична длъжност „професор“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „професор” за военнослужещ, в област на висшето образование 9....

Конкурс за академична длъжност „професор“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „професор” за цивилен служител, в област на висшето образование...

Конкурс за академична длъжност „доцент“

Отмяна на конкурс за доцент – ДВ бр. 27/02.04.2021 г., т. 96, стр. 88 Военна академия „Г. С. Раковски“ – София, отменя...

Конкурс за академична длъжност „доцент“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование...
1 2 3 6