Конкурси

 • Конкурс зa академична длъжност „доцент“
  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в […]
 • Конкурс зa академична длъжност „доцент“
  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в […]
 • Конкурс зa академична длъжност „доцент“
  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в […]
 • Конкурс за академична длъжност „доцент“
  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за цивилен служител в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология в научна секция  „Стратегически изследвания на сигурността […]
 • Конкурс за академична длъжност „доцент“
  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет […]
 • Конкурс зa академична длъжност „професор“
  Конкурс зa академична длъжност „професор“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен” […]
 • Конкурси за академична длъжност „доцент“
  Военна академия „Г. С. Раковски“ – София обявява конкурси за заемане на академични длъжности „доцент” за военнослужещи, както следва: в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление […]
 • Конкурс за академична длъжност „доцент“
  Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет […]
 • Конкурс за академична длъжност „доцент“
  Военна академия „Г. С. Раковски“ – София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” за военнослужещ в област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно […]