Конкурсен изпит с кандидатите за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ във Военна академия „Г. С. Раковски“

Вчера, 07.09.2022 г., се проведе конкурсен изпит с кандидатите за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от професионално направление „Национална сигурност“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ за местата, определени с решение на Министерски съвет за учебната 2022/2023 г.