„Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“ – конкурс за младежи до 29 години

Националното представителство на студентските съвети се обърна с покана към младежите от Военна академия „Г. С. Раковски“. Тя е във връзка с обявения конкурс по случай Деня на българската община и местното самоуправление – 12 октомври.

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) обяви второто издание на националния младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“, насочен към младежи до 29 години – ученици, студенти, работещи или неработещи лица.

Целта е чрез участието си в националния младежки конкурс, обявен от НСОРБ, младите хора да добавят своя принос към усилията на общините за обективно и широко информиране на хората за промените и необходимостта от отговорно отношение към управлението на отпадъци.

Срокът за подаване на идейни проекти е 15 август 2024г. на konkurs@namrb.org.

Можете да се запознаете с:

Финалистите от миналогодишното издание на конкурса: https://www.namrb.org/bg/deynost/natsionalen-mladezhki-konkurs-na-nsorb-aaz-za-moyata-obshtina-edin-problem-edno-resheniev/2023-g–aaz-za-moyata-obshtina-edin-problem-edno-resheniev

Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“ – конкурс за младежи