Участие на катедра „Езиково обучение” в конференцията на Военна академия

Преподавателите от катедра „Езиково обучение” се включиха активно в конференцията „110 години традиция, качество, престиж” на Военна академия.

В панела „Филологически науки” бяха представени 10 доклада: на проф. Лучия Антонова-Василева от Института за български език към БАН и на преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски” и от ПУ „Паисий Хилендарски”. Доц. В. Георгиева и ст. преп. Д. Боримечкова представиха работата си съответно по международния проект HELPSec и по новоиздадения учебник “Русский с собой. А1+”. Обменени бяха идеи по проблеми на преподаването на български език като чужд, както и на предизвикателствата на онлайн обучението.

Гостите на панела имаха възможност да се насладят на уникалността на Царски зали по време на почивката. Всички участници изразиха удовлетворението си от отличната организация и прекрасната работна атмосфера по време на заседанията.