Участие на представител от катедра „Езиково обучение“ в Националната конференция за българския език „Език свещен“ в Пловдив

На 22.06.2022 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” се състоя Национална конференция за българския език „Език свещен”. Конференцията беше организирана по инициатива на вицепрезидента Илияна Йотова и беше открита от президента Румен Радев. Събитието се проведе в деня на 160-годишнината от рождението на проф. Иван Шишманов, във връзка с честването на 300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на „История славянобългарска“. Във форума участваха министърът на образованието и науката акад. Николай Денков, представители на Министерството на културата, на Министерството на външните работи, университетски преподаватели от цялата страна, представители на академични институти, както медиен партньор бяха трите национални медии – БНР, БНТ и БТА.
В три панела бяха разгледани следните теми: изучаване и преподаване на българския език като втори или чужд, развитие на българистиката и лекторатите по български език по света и ролята на българския език в културната дипломация. Централно място в обсъжданията заемаше концепцията за създаването на Български национален културен институт като наднационална институция, който да носи името на патриарха на българската литература Иван Вазов и да отговаря за създаването на единна езикова политика по отношение на методиката в обучението по български език като чужд и национален културен календар и да работи за позитивния образ на България сред сънародниците ни в чужбина. В хода на дискусиите бяха поставени проблеми, свързани с онлайн достъпа до учебници, програми и ресурси за обучение по български език като чужд, определяне на лексикални, граматични и комуникационни минимуми за знанията по език по нива, създаването на Национален тестови център, подготовката на преподаватели, въвеждането на компютърен шрифт с българската кирилица и редица други. На конференцията в Пловдив Военна академия „Г. С. Раковски“ беше представена от Русанка Ляпова – старши преподавател по български език от катедра „Езиково обучение“.
Заключителната декларация издигна като приоритет създаването на Български национален културен институт като гарант за перспективното развитие на българистиката и за популяризирането на българската култура и изкуство по света.