Първа годишна конференция на ползвателите на TOPFAS в България във Военна академия „Г. С. Раковски“

Военна академия „Г. С. Раковски“ е домакин на годишната конференция на ползвателите на софтуерния продукт TOPFAS. Форумът се провежда за първи път в България и се организира съвместно със Съвместното командване на силите.

Събитието се провежда под ръководството на Върховното главно командване на обединението сили на НАТО (SHAPE) и в него участват чуждестранни представители от всички командни структури на НАТО, агенцията на НАТО по комуникации и информация, както и български участници от дирекции „Стратегическо планиране“ и „Операции и подготовка“ – МО, СКС, видовете въоръжени сили, Съвместното командване на специалните операции, Командването за логистична поддръжка.

 По време на конференцията ще бъдат разгледани въпроси, свързани с новата версия и плана за развитие на TOPFAS, както и успешното му внедряване в дейността на командванията при процеса на оперативното планиране. Форумът е подходяща платформа за споделяне на опита на Съвместните съюзни командвания на силите на НАТО и компонентните командвания при използването му.

–––––-

TOPFAS (Tool for Operational Planning Functional Area Service) е система за съхранение на данни и софтуерен инструмент, подпомагащ оперативното планиране, воденето на операцията и генерирането на силите в съответствие с процеса на оперативно планиране на НАТО.  Той поддържа процеса на планиране с графични инструменти във възможно най – голяма степен (графично оформление на оперативния дизайн, фази и задачи, инструменти за географско картографиране, за спецификация на факторите за оперативно планиране и условията на околната среда, както и за разположението на силите).

Република България стартира процеса по въвеждането на TOPFAS през 2010 г. с подписване на договор за присъединяване към тази общност.  През 2014 г. е въведен в СКС и към момента това е единствения български щаб, който разполага с обучени потребители, функционални мениджъри и системен администратор. Военна академия „Г. С. Раковски“ разполага с  оборудван кабинет, в който се провежда обучение на потребителите на приложенията CAT (Campaign Analysis Tool), OPT ( Operations Planning Tool) и SAT (System analysis tool).