Програмата на Международната научна конференция на тема: „Дългосрочни предизвикателства за развитие на средата на сигурност и изграждане на способности на въоръжените сили” във Военна академия „Г. С. Раковски“ за 14 ноември (четвъртък)