Международна научна конференция „Дългосрочни предизвикателства за развитие на средата за сигурност и изграждане на способности на въоръжените сили“ ще се открие на 12 ноември 2019 г. във Военна академия

В очакване на откриването на международна научна конференция „Дългосрочни предизвикателства за развитие на средата за сигурност и изграждане на способности на въоръжените сили“ oт 12 до 14 ноември 2019 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“.