Завърши годишната научна конференция с международно участие „20 години България в НАТО и НАТО в България“, организирана от Военна академия

От 2 до 4 април 2024 г. се проведе научна конференция с международно участие, посветена на няколко бележити годишнини. Тя е под надслов „20 години България в НАТО и НАТО в България“ и се посвещава на 20 години от влизането на Република България в Алианса, 25 години от създаването на Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността в НАТО  и  75 години от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор.

Събитието бе почетено от депутати, представители на Министерството на отбраната, Българската армия, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, представители на Българската православна църква, посланици и военни аташета, акредитирани у нас, бизнеса, академичните среди и партньори на Академията. Присъстваха и делегации от ръководствата на партньорски институции от Грузия, Азербайджан, Румъния, Консорциума „Партньорство за мир“, Европейския център за изследване на сигурността „Джордж К. Маршал“.

Тържеството уважиха със своето присъствие и хората, пряко участвали в политическите събития и допринесли за успеха: Соломон Паси,  министър на външните работи в периода 2001 – 2005 г., основател и президент на Атлантическия клуб в България, проф. Огнян Герджиков, председател на 39-ото Народно събрание, ратифицирало договора за членство в НАТО, Николай Свинаров, министър на отбраната в периода 2001 – 2005 г., о.з. генерал Михо Михов, началник на Генералния щаб в периода 1997-2002 г., по чието време бяха извършени някои от съществените трансформации на въоръжените сили преди влизането в Алианса.

Днес НАТО обединява 32 държави, водени от принципа, че мирът и демокрацията не са даденост и се нуждаят от инвестиции и усилия всеки ден.

Благодарение на участниците и представените доклади се разгледаха различни аспекти и задълбочено се изследваха многостранните отношения между България и НАТО, проследявайки тяхното развитие, постижения и предизвикателства.

Чрез докладите и дискусиите се получи нова информация, която обогати знанията на участниците за членството на Република България в Алианса и въздействието на НАТО върху сигурността, отбраната и бъдещите инвестиции.

Представители на Академията за отбрана на Република Азербайджан взеха участие в сесията „Отбранителна аквизиция и ефективност на разходите за отбрана“, което породи интерес у другите международни гости по време на разгърналата се дискусия.

Третият повод, който годишната конференция отбеляза, проследи 25-годишната история на консорциума „Партньорство за мир“, въздействието в региона и ролята на България като страна-членка от създаването му. Сесията, модерирана лично от бригаден генерал (о.з.) Ралф Вагнер – заместник-директор на Европейския център за изследвания на сигурността „Джордж К. Маршал“ и председател на Консултативния съвет на Консорциума, включи доклади от ръководители на различни работни групи на организацията и представи дейността и резултатите от участието на страната ни.

В края на третия ден, началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев благодари на всички участници, които допринесоха за успеха на семинара. „Вашите знания, споделяния, опит, нестихващ ентусиазъм и ангажираност направиха това събитие наистина изключително. Нека продължим напред с натрупаните допълнителни знания от проведената научна конференция „20 години България в НАТО и НАТО в България“ с подновено чувство за цел и отдаденост за бъдещо развитие на партньорството между България и НАТО“.