Участие на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ в учредителното заседание на Регионална конференция на ректорите на висшите училища-членове на Университетската агенция на франкофонията в Централна и Източна Европа

На 30 юни 2023 г. в гр. Букурещ, Румъния се проведе учредителното заседание на Регионална конференция на ректорите на висшите училища-членове на Университетската агенция на франкофонията в Централна и Източна Европа. Целта на конференцията е укрепването на франкофонското научно сътрудничество и засилването на взаимодействието между университетите-членове на Университетската агенция и създаването на Регионална конференция на ректорите от Централна и Източна Европа (C2R-ECO), с предложение за устав, както и избор на президент и конституиране на Бюрото.

Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев като член на Контролния съвет на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, беше единственият ректор, който участва в конференцията от България и представлява българската университетска общност във Франкофонията.

Военна академия ще бъде член на комитета „Мобилност“. В програмата са включени 1000 мобилности между 100 държави.

В срещата участваха още двадесет ректори от институции-членки на AUF-ECO, назначени от председателите на Националните съвети на ректорите на 11 държави в региона.

Организацията включва 1100 образователни институции, от тях 200 висши училища са в Африка. В региона Централна и Източна Европа са включени 24 държави. В организацията членуват 11 висши училища от България.

Основната стратегическа задача е задълбочаване на сътрудничеството между партньорите чрез съвместни упражнения, тренировки, учебни планове, проекти, обмен на студенти и преподаватели.

Новата форма от 2022 г. са франкофонските клубове, които наброяват 200 в 60 страни. Изградени са 30 мрежи за свързаност между 200 университета. Организацията разполага с 18 лаборатории за изследване по проекти.

Световната среща за 2023 г. ще бъде през октомври в гр. Квебек, Канада.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Военна академия „Г. С. Раковски“ е член на Университетската агенция на франкофонията от 2015 година и е първото висше военно училище в организацията.