Ден 2-ри на Международната научна конференция на Военна академия „Г. С. Раковски“ на тема: „Дългосрочни предизвикателства за развитие на средата на сигурност и изграждане на способности на въоръжените сили“

Галерия 1

Ден 2-ри (след обяд) на Международната научна конференция на Военна академия „Г. С. Раковски“ на тема: „Дългосрочни предизвикателства за развитие на средата на сигурност и изграждане на способности на въоръжените сили”.

Галерия 2