Участие в 11-та годишна конференция на CMDR COE „Реакция при кризисни ситуации, свързани с новопоявили се световни заплахи“ 

Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев и полк. доц. д-р Димитър Ташков – заместник-началник по учебната и научната част на Академията присъстваха на 11-та годишна конференция „Реакция при кризисни ситуации, свързани с новопоявили се световни заплахи“, която се организира от Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия – CMDR COE.  

По време на двудневната конференция имаше три панела, които се фокусираха върху съвременните конфликти, ядрените измерения и измеренията на изменението на климата на кризите и бедствията и какво въздействие те имат върху сигурността и отбраната, както и сценарии за учения при бедствия.

Годишната конференция на CMDR COE е основното събитие на Центъра и служи като място за обмен на опит.