Международна научна конференция „Сигурност – образование, наука, индустрия“ – 2020 година