Международната научна конференция във Военна академия „Г. С. Раковски“продължи в четири научни панела

След обяд във Военна академия „Г. С. Раковски“ Международната научна конференция на тема: „Дългосрочни предизвикателства за развитие на средата на сигурност и изграждане на способности на въоръжените сили” продължи в четири научни панела.
В тях български и чуждестранни експерти и учени представиха своите изследвания и разработки и дискутираха проблемите, пред които сме изправени в съвременния свят.