Участие на Военна академия в международна конференция

Началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев взе участие в международна конференция: „The 4th International Conference on Defence Internal Audit – „Defence Audit in a Time of New Risks“, която се организира от дирекция „Вътрешен одит“ на Министерство на отбраната и Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия – CMDR COE.

В двудневния форум участваха ръководители и представители на структурите по вътрешен одит от министерствата на отбраната на страните-членки на НАТО, представители на неправителствения сектор и др.

Сред основните теми в конференцията бяха предотвратяване и разкриване на измами и борба с корупцията; дефиниране на рисковете от измами в обществените поръчки в сферата на отбраната; предизвикателства и проблеми пред стратегическото управление на риска и др. Бяха представени и нови глобални стандарти за извършване на вътрешен одит в отбраната в страните-членки на НАТО. Споделен беше и практически опит в преодоляването на предизвикателства в сферата на обществените поръчки.