Завърши двуседмичен курс „Комплектуване на войските с мобилизационни ресурси“ във Военна академия „Г. С. Раковски“

Удостоверенията на успешно завършилите двуседмичен курс „Комплектуване на войските с мобилизационни ресурси“ бяха връчени преди часове от подп. д-р Николай Недялков.

В него взеха участие 13 специализанти – офицери и цивилни служители от формирования. на Българската армия и представители от структурите на Централното военно окръжие.

Преподавателите бяха от Военна академия „Г. С. Раковски“ и гост-лектори – експерти от Щаба на отбраната.