Колоната на българския офицер (Паметник на випуските във Военна академия „Г. С. Раковски“)

Изграждането на Колоната на българския офицер (Паметник на випуските, завършили Военна академия „Г. С. Раковски“) през 1934 г. и видът ѝ през 2020 г.