Нова книга на наш автор – подполковник главен асистент д-р Сашо Воденичарски от катедра „Психология и лидерство“ – „PR не е от вчера“

Представяме нова книга на наш автор – подполковник главен асистент д-р Сашо Воденичарски от катедра „Психология и лидерство“.

Надяваме се, че ще бъде на разположение на студентите и слушателите в книжарницата и в библиотеката на Военна академия „Г. С. Раковски“