Класиране на кандидатите за обучение в магистърски програми на Военна академия „Г. С. Раковски“ срещу заплащане

Тук вижте класирането на кандидатите за обучение в магистърски програми на Военна академия „Г. С. Раковски“ срещу заплащане.
Желаем Ви успех!
Заповядайте от 08.00 часа утре, понеделник, за да се запишете!