Поздравления за капитан 2-ри ранг д-р Тодор Димитров – преподавател в катедра „ВМС“ на Военна академия „Г. С. Раковски“, представил се достойно в състезанието 24/48 часа бягане в Кладно, Чехия