ВР 1004/КБ-ПФ – Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения в сграда киносалон и библиотека на Военна академия „Г. С. Раковски“

Наименование Описание
Номер 00063-2020-0003
Дата на публикуване 03.06.2020 г.
Наименование ВР 1004/КБ-ПФ – Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения в сграда киносалон и библиотека на Военна академия „Г. С. Раковски“
Вид на процедурата чл.18, ал.1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
Срок за приемане на оферти 24.06.2020 г., 17:00 часа
Дата и час на отваряне на офертите 25.06.2020 г., 09:30 часа
Място Брифинг зала на Военна академия „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82
Лице за контакт Давид Василев – тел. 02/9226682
Документация Решение
Обявление
Документация
Образец № 1 (1)
Образец № 1 (2)
Образец № 2 (1) – espd-request(1).zip
Образец № 2 (2) – espd-request(2).zip
Образец № 3 (1)
Образец № 3 (2)
Образец № 4 (1)
Образец № 4 (2)
Образец № 5 (1)
Образец № 5 (2)
Образец № 6 (1)
Образец № 7 (1)
Образец № 7 (2)
Образец № 8 (1)
Образец № 8 (2)
Образец № 9 (1)
Образец № 9 (2)
Образец № 10 (1)
Образец № 10 (2)
Образец № 11
Протокол № 1, публикувано на 26.06.2020 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 09.07.2020 г.
Протокол № 2, публикувано на 14.07.2020 г.
Протокол № 3, публикувано на 14.07.2020 г.
Решение за избор на изпълнител, публикувано на 14.07.2020 г.
Договор ОП 1, публикувано на 11.08.2020 г.
Техническа спецификация ОП 1, публикувано на 11.08.2020 г.
Техническо предложение ОП 1, публикувано на 11.08.2020 г.
Ценово предложение и КСС ОП 1, публикувано на 11.08.2020 г.
Договор ОП 2, публикувано на 11.08.2020 г.
Техническа спецификация ОП 2, публикувано на 11.08.2020 г.
Техническо предложение ОП 2, публикувано на 11.08.2020 г.
Ценово предложение ОП 2, публикувано на 11.08.2020 г.
Обявление за възложена поръчка, публикувано на 11.08.2020 г.
Обявление за приключване на договор ОП1, публикувано на 22.04.2021 г.
Обявление за приключване на договор ОП2, публикувано на 30.06.2021 г.